Information 

Vårterminen 2024

Nationella prov åk 3
Genomförs i svenska och matte under perioden 11 mars 2024 - 17 maj 2024

Nationella prov åk 6
Svenska    tisdag 12/3 och torsdag 14/3
Engelska   onsdag 17/4 och  fredag 19/4
Matte        onsdag  24/4 och fredag 26/4

Nationella prov åk 9
Svenska     tisdag 19/3 och torsdag 21/3
No              fredag 12/4 A+B och 

Engelska    tisdag 16/4 och  torsdag 18/4
So               tisdag 23/4 och torsdag 25/4
Matte          tisdag 14/5  och torsdag 16/5

 PRAO åk 8
Vecka 18 och 19

PRAO åk 6
13-14 maj

Skolavslutning
Torsdag 13 juni kl 10:00

Planeringsdagar (frita stängt)  
17-18 juni

Skolan är stängd
8 juli - 26 juli  (vecka 28,29, 30)

 

Höstterminen 2024 

Skolstart
Torsdagen den 15 augusti.
15 och 16 augusti går samtliga elever F- åk 9 i skolan kl 8.30 - 14:00

Skolfotografering
Måndag 19 augusti för samtliga elever

 

Kalender 

Skolan har sedan höstterminen 2016 infört en digital kalender via Google Calender. Klassföreståndaren i varje klass lägger till din e-postadress i kalendern och du får en inbjudan att ta del av den. 

Kalendern kan du sedan inportera i din smartphones kalender eller logga in via webläsaren i datorn. 

För mer info prata med ditt barns lärare