Information

Höstterminen 2021
23 augusti skolfoto 

Nationella prov åk 6  vecka 45–49.  8 nov-10 dec  delprov A muntliga prov
Nationella provåk 9 vecka 45–50.   8 nov–10 dec  delprov A muntliga prov

 

Vårterminen 2022

Nationella prov åk 3
Genomförs i svenska och matte under perioden 14 mars - 20 maj 

Nationella prov åk 6
Svenska    8/2 och 10/2
Engelska   5/ 4 och  7/4
Matte        4/5 och 6/5

Nationella prov åk 9
Svenska     22/3 och 24/3
No              6/4 och prov  B from v 9 inte tidsbundet.

Engelska    26/4 och  28/4
So               3/5 och 5/5
Matte          11/5  och 13/5      

 

 

 
 

 

 

Kalender 

Skolan har sedan höstterminen 2016 infört en digital kalender via Google Calender. Klassföreståndaren i varje klass lägger till din e-postadress i kalendern och du får en inbjudan att ta del av den. 

Kalendern kan du sedan inportera i din smartphones kalender eller logga in via webläsaren i datorn. 

För mer info prata med ditt barns lärare