.

Om oss

Skattkammarön skola är en liten skola med ca 135 elever från förskoleklass till åk 9. Parallellt med skolan finns det ett fritidshem och 10-12 års verksamhet som har öppet mellan kl. 6.30 - 17.00.
Våra lokaler ligger vid SMHI och vi har en fin fruktträdgård som skolgård. Intagning sker efter ködatum och syskonförtur. Vi ingår i Norrköpings kommuns skolval. För att kunna få en plats hos oss behöver ni förutom  intresseanmälan gå in på kommunens hemsida och söka till oss.
All personal har förutom sin lärarutbildning en gedigen utbildning i barn, natur och friluftsliv, i Friluftsfrämjandets regi. Detta gör att vi kan blanda klassrumsundervisning med friluftsliv, natur och miljö i alla ämnen och i all verksamhet när det är möjligt. 

Vi tycker att  naturen är  världens bästa klassrum

Behöver allt lärande ske i klassrummet? Så klart inte. Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar också att naturen är mer genusneutral. Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. I Ur och Skur är en verksamhet som bygger mycket på  friluftsliv,  utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande kopplat till  målen i Lgr 22. Och som sagt, vi tycker naturen är världens bästa klassrum även om vi också  har lektioner inomhus. 

Pedagogiken 

Friluftsfrämjandets unika pedagogik bygger på upplevelser med alla sinnen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling. Förutom den friska luften så har yngre elever ofta en hel del spring i benen. Tänk att få ha matematik eller engelska ute och samtidigt röra på sig. Både knoppen och kroppen mår bra. Låter det flummigt? Vi försäkrar att med kvalificerat pedagogiskt ledarskap är till och med spring på mattelektionerna en tillgång för lärandet.

Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse.