Dokument 

All skolverksamhet regleras av en mängd styrdokument, nationella och lokala. På denna sida finner du direktlänkar till de nationella samt länkar till Skattkammaröns styrdokument

Här hittar ni  alla dokument och blanketter som kan vara till nytta.  Klicka på dokumentet för att se/ladda ner. 

NATIONELLA STYRDOKUMENT 
- Skollagen
- Läroplanen Lgr 11

LOKALA DOKUMENT
- ledighetsansökan
-elevuppgift
 -anmälan Fritidsklubb 10-12 års
-läsårstider 2018-2019
-elevhälsan -  till dig som har barn i  skolan

 ANDRA VIKTIGA DOKUMENT
- Skolverket    (styr, stödjer och utvärderar vårt arbete)
- Skolinspektionen  ( (kontrollerar att vi följer lagar och bestämmelser)

FÖRSÄKRINGAR:
– Försäkringsbesked/avtal
– Skadeanmälan barn