Dokument 

All skolverksamhet regleras av en mängd styrdokument, nationella och lokala. På denna sida finner du direktlänkar till de nationella samt länkar till Skattkammaröns styrdokument

Här hittar ni  alla dokument och blanketter som kan vara till nytta.  Klicka på dokumentet för att se/ladda ner. 

NATIONELLA STYRDOKUMENT 
- Skollagen
- Läroplanen Lgr 11

LOKALA DOKUMENT
Ledighetsansökan finns digitalt i  Admentum
-elevuppgift

-modersmålsundervisning 
-ansökan om modersmål
-önskemål om att  avbryta modersmålsundervisning

SKOLHÄLSOVÅRD
-elevhälsan -  till dig som har barn i  skolan
-kvalitetsredovisning elevhälsan
-kostinformation vid behov av specialkost
- egenvård skola
- rutiner egenvård
- egenvård diabetes
-info om det nya Coronaviruset

 ANDRA VIKTIGA DOKUMENT
- Skolverket    (styr, stödjer och utvärderar vårt arbete)
- Skolinspektionen  ( (kontrollerar att vi följer lagar och bestämmelser)

FÖRSÄKRINGAR:
- Försäkringsbesked
- Försäkring och skadeanmälan