Fritids

För alla föräldrar som behöver hjälp med extra omsorgstid så erbjuder Skattkammarön fritidsverksamhet för förskoleklass - åk 3. Fritids är öppet mellan kl 6:30 -17:00 måndag till fredag. 

Frukost serveras 7.30.  Varje fritidseftermiddag börjar med mellanmål ca 14.15  och oftast en styrd aktivitet utomhus för att sedan övergå i friare aktiviteter.
Fritids är öppen under loven men semesterstängd vecka 28-30

Schemaändringar sker via mail till  [email protected] 

Kostnaden för Skattkammaröns  fritidshemsverksamhet baserar sig på Norrköpings kommuns taxa och är således identisk med de kommunala fritidshemmen. Anmälan sker via Norrköpings kommuns hemsida 

Fritidsklubb

För våra elever på mellanstadiet åk 4-5 erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem,  så kallad fritidsklubb. Klubben  lyder inte under läroplanen för fritidshem. Verksamheten erbjuder inte samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmet. Fritidsklubben erbjuds måndagar-fredagar mellan kl 6:30 - 8:00 och efter skoldagens slut fram till kl 16:00 Här är man tillsammans med övriga fritidshemsbarn åk F-3. En dag i  veckan gör fritidsklubben något själva. Anmälan sker direkt till skolan. Se dokument.