Ledighet

Från årskurs ett gäller skolplikt. Vi ber er dock ansöka om ledighet redan från förskoleklass, för att få in rutinen. Blankett för ansökan hittar du här. Ledighetsansökan

Frånvaro/Sjukanmälan:

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras  innan 08:00, för att öka säkerheten för era barn.
Detta görs via sms  på telefonnummer 0703-16 52 56. Ange elevens namn, klass, dagen datum och orsak till frånvaron.
                                                                                                                                      Om frånvaro ej inrapporterats behöver vi lämna barngruppen för att ringa hem för att                                                                                                                                           se vad som hänt, något vi förstås alla vill försöka undvika.

                                                                                                                                      Tandläkarbesök och annan kortare frånvaro kommuniceras via  lappar till respektive                                                                                                                                             klasslärare.