Skolhälsa 

Elevhälsan leds av egen chef. Vår skolsköterska Maria finns på plats torsdagar från kl 7:45-16:45 och då tar hon emot såväl som bokade spontana besök av elever. Varje termin kommer vår skolläkare vid ett antal tillfällen. Vid behov finns andra kompetenser  tillgängliga som tex, kurator och skolspykolog. Skolan har även en specialpedagog.
Du kan boka tid hos skolsköterskan genom att skicka ett mail till maria.hjulstrommourad@norrkoping.se eller ringa 072-709 77 42 eller 011-15 38 39
För ytterligare information om elevhälsans medicinska insatser se länk.

Skolsköterska: Maria Hjulström Mourad
Skolläkare: Luma Abed Elreda
Kurator Sartu Trygg
Skolpsykolog Siri Vabö