Skolhälsa 

Elevhälsan leds av en egen chef. Vår skolsköterska Sanela  finns på plats torsdagar från kl 8.00 - 12.00  och då
tar hon  emot såväl bokade som spontana besök av elever. Varje termin dyker också vår skolläkare upp vid ett antal tillfällen.
Andra kompetenser finns tillgängliga som tex kurator och skolpsykolog. 
Du kan boka en tid hos skolsköterskan genom att  skicka ett mail till [email protected] eller ringa  011-171960 eller 0725-836960
För ytterligare information om elevhälsans medicinska insatser se länk.

Skolsköterska: Sanela Alic
                                                                                                                                                                             Skolläkare: Goran Malkoc
                                                                                                                                                                             Kurator: Sartu Trygg 
                                                                                                                                                                             Skolpsykolog:  Siri Vabö